Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Bestandsstørrelse av lodde (ett år og eldre) basert på akustiske undersøkelser i september (Gjøsæter et al., 2015)
Figur file_html_d79bcff313bbcb5.png