Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3: Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all sjøørret fanget. En regner med at 50% av fisken har utvandret i uke 21 (18. mai).
Figur file_html_727fda1dc256780a.png