Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7: Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all sjøørret fanget. En regner med at 50% av fisken har utvandret i uke 21 (21. mai).
Figur file_html_a6a54efd5c56f811.png