Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Snitt antall lakselus normalisert til 14 dager på vaktburene i Hardangerfjorden. Punktene viser burposisjonene, grønt angir < 2, gult 2-6 og rødt > 6 lus/fisk.
Figur file_html_c8ebd9b143cf0a99.png