Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 29: Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all sjøørret/sjørøye fanget. Her regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 26 (29. juni).
Figur file_html_cb0d8a445ad448ce.png