Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2: Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all fisk fanget. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 20 (17. mai, markert med vertikal stiplet hvit linje i figuren).
Figur file_html_d052599e5abce788.png