Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11: Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all sjøørret fanget. I dette produksjonsområdet regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 21 (23. mai).
Figur file_html_f66c3bc6936eaef4.png