Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Antall lakselus (A) og relativt antall lus (B) på trålfanget postsmolt laks i uke 19-22 i midtre Hardangerfjord.
Figur file_html_17dc9fcd0df4227b.png