Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16. Områder for overvåking i produksjonsområde 4. Røde sirkler angir posisjoner for undersøkelser med ruser og garn. Skravert felt viser omtrentlig område for postsmolttråling, og grønne områder viser nasjonale laksefjorder.
Figur file_html_1b7ee456124338f4.jpg