Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 42. Område for overvåking i PO 11. Rød sirkel angir posisjon for undersøkelse med ruse og garn. Grønne områder viser nasjonale laksefjorder.
Figur file_html_1f818b458f7b6118.jpg