Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18. Antall lakselus (A) og relativt antall lus (antall lus/gram kroppsvekt) (B) fra utvandrende postsmolt laks fanget i lakserusen ved Nordfjord.
Figur file_html_21cf60570d2ed352.png