Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 36. Områder for overvåking i produksjonsområde 9. Røde sirkler angir posisjoner for undersøkelser med ruser og garn. Det er ingen nasjonale laksefjorder i PO 9.
Figur file_html_3e2e15c0d3eeaf28.jpg