Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 33. Område for overvåking i produksjonsområde 8. Rød sirkel angir posisjon for undersøkelser med ruser og garn. Grønne områder viser nasjonale laksefjorder.
Figur file_html_444a6662ae64ef8.jpg