Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 46. Antall lakselus (A) og relativt antall lus (B) på trålfanget postsmolt laks fra Alta i uke 26-30.
Figur file_html_5f02e74971bfd95b.png