Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 19. Antall lakselus (A) og relativt antall lus (antall lus/gram kroppsvekt) (B) fra utvandrende vill postsmolt laks fanget i lakserusen i Herdlafjorden. Det ble ikke fanget villsmolt i uke 20 og 24.
Figur file_html_67f9a66eb15cf5a5.png