Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 40. Antall lakselus (A), relativt antall lus (antall lus/gram kroppsvekt) (B) og antall lakselus fordelt på fastsittende og bevegelige stadier (C) fra sjøørret på stasjonene Finnsnes (øverst), Løksebotn og Malangen (nederst).
Figur file_html_965fc9b4abd678fa.png