Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Antall lakselus (A), relativt antall lus (antall lus/gram kroppsvekt) (B) og antall lakselus fordelt på fastsittende og bevegelige stadier (C) fra sjøørret på stasjonene Flekkefjord (øverst) og Sandnesfjord (nederst).
Figur file_html_9e116e182f10709f.png