Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 51. Modellert tetthet av lakseluskopepoditter langs Norskekysten i uke 21, 24 og 27 i 2020. Grønn farge angir lav tetthet og blå farge angir høyere tetthet.
Figur file_html_bc9fc08ca8aec946.png