Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Områder for overvåking i produksjonsområde 1. Røde sirkler angir posisjoner for undersøkelser med ruser og garn. Grønne områder er nasjonale laksefjorder
Figur file_html_cd7ba376e7123a72.jpg