Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 27. Antall lakselus (A) og relativt antall lus (B) på trålfanget postsmolt laks fra Trondheimsfjorden i uke 20-23.
Figur file_html_e3d1b2404215868a.png