Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 24. Antall lakselus (A), relativt antall lus (antall lus/gram kroppsvekt) (B) og antall lakselus fordelt på fastsittende og bevegelige stadier (C) fra sjøørret på stasjonene Frænfjord (øverst), Vatnefjord og Ørsta (nederst).
Figur file_html_e794a7315b29ca01.png