Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Plassering og gjennomsnittlig påslag av lakselus på fisk fra vaktbur i PO 3. Fargene indikerer gjennomsnittlig påslag av lakselus over en standardisert periode på 14 dager. Grønn = 0-1 lus, gul = 1-5 lus, Orange = 5-10 lus og rød = mer enn 10 lus. Blå farge indikerer manglende data. Periode 1= 20. mai – 3. juni , periode 2 = 3. juni – 18. juni og periode 3 = 18. juni – 30. juni.
Figur file_html_eca8b4f5e8c772f2.png