Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 39. Områder for overvåking i produksjonsområde 10. Røde sirkler angir posisjoner for undersøkelser med ruser og garn. Grønt områder viser nasjonal laksefjord.
Figur file_html_feb3a8f2b5d754c0.jpg