Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5 : Oversikt over bifangst i referansefiske fordelt på art, oppgitt som % andel av total fangst av alle individer av fisk og skalldyr per region.
Figur file_html_2362620e5ef7071.png