Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6 : Lengdefordeling av bifangstartene hummer og torsk i referansefiske. Rød farge: over minstemål.
Figur file_html_2368f1f02e62f635.png