Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1 . Estimert (linje, 95 % konfidensintervall) og observert (åpne sirkler) andel fisk fanget i teiner med foreslått inngangsutforming (sirkulære, 6 cm diameter) vs. teiner med ovale innganger høyde 9 cm, bredde 6 cm. Horisontal linje markerer lik fangsteffektivitet i de to redskapene. Data er analysert ved bruk av generaliserte lineære modeller i R.
Figur file_html_7c07232299b05bcb.png