Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7 : Dybdefordeling av leppefisk vist ved CPUE (fangst per teine) av de forskjellige leppefiskartene fordelt på dybde (m). Linjen viser modellprediksjon og 95 % konfidensintervall. Leppefiskartene er berggylt – ballan, grønngylt - corkwing, bergnebb – goldsinny, rødnebb/blåstål - cuckoo og grasgylt – rock cook). Figur fra Halvorsen et al. . 2020.
Figur file_html_ee38eeb281c4d25a.png