Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3 : Standardisert CPUE (Fangst av overmåls leppefisk; 95 % konfidensintervall) i de tre regionene i 2019 og 2020 estimert ved GLMM (vedlegg 2).
Figur file_html_f7426afd432ec4cd.png