Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.  Posisjonering av lyttebøyene i Boknafjorden 2020. Røde punkt indikerer nedsenkede utlegg og grønne punkt indikerer utlegg med blåse i overflaten. Omtrentlig utløp for Vikedalselva og Dirdalselva er markert med pil i kartet.
Nytt bilded.png