Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Vandringsruter for smolt merket i Dirdalselven. Hver figur viser 1 fisk. Første registrering er markert med blå trekant, siste med rød firkant.
Figur file_html_c4ca0209b750417c.png