Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Eksempel på dybdeprofil for 2 laksesmolt med dybdesensor. Hvert punkt representerer en avlesing av dybde.
Figur file_html_8b5b45e1beac2848.png