Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Utvandringsdato for akustisk merket laksesmolt fra Dirdals (røde søyler) og Vikadalselven (bål såyler) 2020, samt vannføringsdata fra Vikadalselven (grønn stiplet linje).
Figur file_html_c9bde26dccb44ca3.png