Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6 . Konnektivitet av lus og virus mellom lokaliteter i klyngen “Nordfjord-Frøysjøen” (K3 i Figur 2). Her er det rangerte påslaget (1 til 256, der 1 er størst påslag) fra en bestemt lokalitet representert med fargede kvadrater langs radene, til en bestemt lokalitet langs kolonnene, og kvadrater langs diagonalen er selv-smitte . Lokalitet “00000” representerer det totalet påslaget fra lokaliteter utenfor klyngen Nordfjord-Frøysjøen.
Figur file_html_3c7cd0ede1d471b.png