Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4 . Smitte av virus (ILA og PD) mellom lokaliteter basert på strømmodell og biomasse på lokaliteter fra perioden 1/4-2017 til 30/9-2020. For videre forklaring se Figur 2.
Figur file_html_4859864753cb632c.jpg