Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5 . Rangering av smittefaktorer i PO4, der sektorer i sektordiagram representerer en rangering fra 1 til 256 (der 1 har størst sektor): (1) eksport til andre lokaliteter, (2) import fra andre lokaliteter, (3) standardavvik i eksport, (4) standardavvik i import, og (5) selv-smitte. Her okkuperer rangeringen av lusesmitte den øvre halvdelen av sektordiagrammet og virus den nedre.
Figur file_html_8673b6057d9a25ef.jpg