Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1 . Konsentrasjonsfelt for lakselus i PO4, integrert over hele simuleringsperioden på 1250 dager (1/4-2017 til 30/9-2020) og kuttet mot grunnlinjen. Her er konsentrasjonen av lus klassifisert inn i seks nivåer (på log skala), der en økning til neste klasse representerer en tre-dobling. Størrelsen på grønne sirkler er skalert etter gjennomsnittlig produksjon av lusenauplier over dagene det har stått fisk på lokaliteten. Små, sorte kryss representerer lokaliteter som står oppført i akvakulturregisteret men som ikke har rapportert lusetall i studieperioden.  
Figur file_html_b275ea89d7ec3652.png