Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3 . Smittenettverk for lus delt opp i sesonger (antall klynger i parentes): A vinter (5 klynger); B vår (7 klynger); C sommer (11 klynger); og D høst (9 klynger). Lilla sirkler i panel A og D represente lokaliteter som ikke er koblet til nettverket, enten grunnet null koblinger til andre lokaliteter eller ingen drift i perioden. Ellers se forklaring Figur 2
Figur file_html_b776cd4255158926.jpg