Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Som Figur 13, men her fra A160. Merk at kartutsnittene er skjært ut av det originale modellfeltet i vest og nord.
fig14_spatial_correlation_surfcurr_allbuoys_A160.png