Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 17. Som Figur 16, men her fra A160. Merk at kartutsnittene er skjært ut av det originale modellfeltet i vest og nord.
fig17_high-spatial-correlation-area_A160_map-with-shiptrack.png