Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18. Kurvene viser hvor stort areal (i km2) hvert målepunkt representerer basert på Samskip Kvitbjørn sin seilas 10. februar 2018 fra kl. 07:40 til 09:45. Traséen er angitt i Figur 16 og 17, og verdiene langs vertikalaksen er hentet fra de samme kartene.
fig18_high-spatial-correlation-area_along-shiptrack.png