Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 36. Sammenheng mellom de terrestriske fettsyremarkørene 18:1 (n-9) og 18:2 (n-6) i muskelprøver fra hunnfisk og hannfisk i 2019. Torskene er klassifisert til bentisk diett, pelagisk diett og laksefôrdiett ut fra deres innhold av FATM i leveren.
Figur 36.jpg