Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 22. Andel torsk < 20 cm (0-gruppe) i fangstene for de ulike områdene og årene. NA angir år og område det ikke ble fisket.
Figur file_html_28292bcbcd2a2141.jpg