Gå til hovedinnhold

Figur

Tabell 5. Kriterier i prioritert rekkefølge for å plassere en torsk til en diettgruppe. Nivå av trofisk fettsyremarkør (FATM) er angitt som % av total mengde fettsyrer (TFA). Antall torsk i de ulike diettgruppene med tilhørende andel av totalt antall torsk undersøkt de to årene, er gitt til høyre i tabellen.
Figur file_html_2ba5a8526e20d743.jpg