Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Gjennomsnittlig mengde egg med diameter tilsvarende torsk på eggstasjoner i undersøkelsesområdene på Smøla (øverst) og referanseområdene (nederst) for alle toktene i perioden 2015 til 2019. Strekene angir standardavvik.
Figur file_html_2da181f14b1a2d53.jpg