Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 37. Sammenheng mellom de terrestriske fettsyremarkørene 18:1 (n-9) og 18:2 (n-6) i gonadene hos hunnfisk (ovarie) og hannfisk (testis) i 2018 og 2019. Torskene er klassifisert til bentisk diett, pelagisk diett og laksefôrdiett ut fra deres innhold av FATM i leveren.
Figur file_html_32e7aadb67a2d957.jpg