Gå til hovedinnhold

Figur

Tabell 4.3. Fiskedata og fettsyreprofiler i leveren fra torsk (hunn- og hannfisk) fanget på gytefeltene på Smøla i 2019. Prøvene er klassifisert ut fra deres FATM i leveren i tre grupper: bentisk diett, pelagisk diett og laksefôrdiett.
Figur file_html_33661ba14c143f41.jpg