Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 27. Fangst pr. enhet innsats (CPUE) for ulike størrelsesgrupper av torsk med hensyn til avstand til et oppdrettsanlegg.
Figur file_html_4fa97c8888a9d784.jpg