Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Døgnmidlet konsentrasjon av gyteprodukter i simuleringen av eggdrift i april 2018 fra referanseområdene Åkvika, Araneset og Dromnessundet, samt Breisvaet og Blåsværsvaet som er nærliggende oppstrøms gyteområder til gyteområdene Lauvøysvaet og Glasøysvaet på Smøla. Skala til høyre angir partikkeltetthet i simuleringen og er logaritmisk: ln (antall partikler/m2). Kart i figur 1 viser områdene partiklene er sluppet ut.
Figur file_html_557092d276b041fc.jpg