Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 38. Sammenheng mellom summen av de terrestriske fettsyremarkørene 18:1 (n-9), 18:2 (n-6) og 18:3 (n-3) i lever og gonader for torsken fra 2018 og 2019. Torskene er klassifisert til bentisk diett, pelagisk diett og laksefôrdiett ut fra deres innhold av FATM i leveren.
Figur file_html_59f7583fad921ff1.jpg