Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Døgnmidlet konsentrasjon av gyteprodukter i april i simuleringen av eggdrift i april fra Lauvøysvaet for årene 2015-2019. Skalaen angir partikkeltetthet og er logaritmisk: ln (antall partikler/m2). Kartet nederst til høyre viser områdene hvor partiklene er sluppet ut, både for Lauvøysvaet (La) og for simuleringene foretatt i figur 15 og tabell 2. Dette omfatter Breisvaet (Br), Blåsværsvaet (Bl), Glasøysvaet (Gl), Åkvika (Åk), Araneset (Ar) og Dromnessundet (Dr).
Figur file_html_651b281758d9f920.jpg